Zoeken

Zoeken
 
Koers Research
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070529
,
,
,
content slider
 

CBR-waarde en CBR-toename [volgens standaard RAW2005 proef 12.3]


Ook deze twee parameters zijn van belang voor de uiteindelijke sterkte en stabiliteit van het funderingsmateriaal. CBR staat voor Californian Bearing Ratio. Vertaald in het Nederlands is dat Californische draagkracht verhouding. Het is een proef om informatie te krijgen over de uitharding van de fundering. Anders gezegd het draagkrachtiger worden van de funderingslaag. Er worden twee reeks metingen uitgevoerd. De eerste reeks van 5 mallen wordt direct na vervaardiging van de mallen gemeten. De andere reeks van 5 mallen wordt na 28 dagen [opgeslagen in een klimaatkast bij 20 ║C en een minimale vochtigheidsgraad van 95%] gemeten. Bij het vervaardigen van de mallen wordt het materiaal op het optimale vochtgehalte gebracht en volgens een vastgestelde norm met een proctorhamer verdicht in de mal.

De klimaatkast in het laboratorium van Koers Research BV.

Het principe van de meting is dat met een drukpers een stempel met constante snelheid in het materiaal wordt gedrukt en dat de kracht wordt gemeten bij een bepaalde indringing van het materiaal.
Vervolgens worden hier berekeningen op los gelaten waaruit een CBR-waarde bij 0 dagen en een CBR-waarde na 28 dagen volgt. Uit deze twee waarden wordt vervolgens de toename in de CBR-waarde berekend. Deze waarden kunnen vervolgens getoetst worden aan de eisen beschreven in de standaard RAW2005 of NEN-normen.

Met een drukpers wordt een stempel met constante snelheid in het materiaal gedrukt.

Voor overige civieltechnische onderzoeken kan contact worden opgenomen met Koers Research BV.